Evitar navegació.
Inici

Curriculum Vitae

Dades personals

Nom i cognoms: Victor Manuel Lino Martínez

Mail de contacte: vlino64@gmail.com

Estudis realitzats:

 • Titol de professor d'EGB. Especialitat Ciències. Castelló. 1985
 • Titol de tècnic especialitsta en Anglès. EOI Castelló. 1992
 • Titol de tècnic especialitsta en Francès. EOI Castelló. 1992
 • Enginyer tècnic en informàtica de gestió. UNED. Catstelló 2002
 • LPI .......

Experiència docent:

 • Tasques docents, d’organització i direcció al Centre d’Estudis Atlas de Castelló. 1989-2003

        Grups d’ESO i Batxillerat:
            Matemàtiques, Física, Química, Anglès i Francès, Grups de Formació Professional i Mòduls
            Comptabilitat, Matemàtiques financeres
        Grups d’informàtica: Ofimàtica, Arquitectura de sistemes, Fonaments d’informàtica

 • Substitució per Primària al Departament d’Educació a CFPA Anna Murià de Terrassa. ( Març – Juny 2003)
 • Substitució d’informàtica a mitja jornada per al Departament d’Educació a l’IES Lacetània (Manresa) al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes informàtics. ( setembre 2003-juny 2004).
 • Interinatge d’informàtica a jornada completa per al Departament d’Educació a l’IES Badia del Vallès al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics. (Cursos 2004/05 i 05/06)
 • Professor col·laborador al CFPA Anna Murià de Terrassa de setembre de 2003 fins a l’actualitat. Impartint classes de Física, Química i Matemàtiques principalment per a la preparació de proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior i Universitat
 • Col·laboració durant el curs 2005/06 amb el CFA de Barberà del Vallès impartint classes de Matemàtiques per a la preparació de les proves d’accés a CCFF i Universitat
 • Actualment: Destinació definitiva des de setembre 2006 a l’IES Nicolau Copèrnic de Terrassa. Impartint classes als CCFF d’Informàtica

 

Cursos rebuts:

 • La informàtica com a recurs formatiu. (20 hores). Setembre 2003.
 • Didàctica de la geometria. (20 hores). Setembre 2003.
 • Fonaments de programació en C/C++. (60 hores). Maig 2004.
 • Introducció al sistema operatiu Linux. (30 hores). Juliol 2004.
 • Programació d'aplicacions educatives en VisualBasic. (60 hores). Abril 2005
 • Administració Bàsica de Sistemes Operatius Linux (30 hores). Abril 2005
 • Llenguatges pel manteniment de portals d'informació (35 hores). Juliol 2005
 • Disseny i creació de pàgines WEB (60 hores). Maig 2007
 • Disseny, construcció i administració amb Linux d'una xarxa local d'Internet. (50 hores). Juny 2007
 • Creació d'una plataforma d'ensenyament online amb Moodle. (30 hores). Setembre 2007
 • Seguretat en Sistemes Operatius Linux (30 hores). Juny 2008
 • Recursos per a la redacció de continguts dels CCFF d'FP en modalitat no presencial. 15 hores.Juny 2008
 • Introducció a la qualitat i equips de millora. (30 hores) Juliol 2008
 • Linux. Administració avançada (50 hores) Febrer 2008
 • Introducció a la qualitat: 20 hores. Juny 2008
 • Formació bàsica en tècniques d'orientació i avaluació de competències professionals (30 hores). Octubre 2008
 • Sistemes Informàtics de l'IES. 30 hores. ES Nicolau Copèrnic. Terrassa
 • Auditories internes en els centre educatius. 30 hores Barcelona. Juliol 2009
 • LPIC101. 50 hores.INS Nicolau Copèrnic. Terrassa.
 • LPIC102. 50 hores.INS Nicolau Copèrnic. Terrassa.
 • Administració de Sistemes Informàtics de l'IES. 30 hores. Juny 2010

Col.laboracions amb l'IOC:

 • I Jornades tècniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Novembre 2007
 • II Jornades tecniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Novembre 2008
 • III Jornades tècniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Novembre 2009
 • IV Jornades tècniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Novembre 2010
 • V Jornades tècniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Novembre 2011
 • VI Jornades tècniques de la IOC. INS Nicolau Copèrnic (Terrassa). Abril 2012
 • Redacció de materials. 2 Unitats didàctiques del crèdit 3: Implantació d'aplicacions informàtiques i de gestió.
 • Professor col.laborador al mòdul 1: Muntatge i manteniment d'equips de SMX. Primer semestre 09/10.
 • Professor col.laborador al mòdul 1: Muntatge i manteniment d'equips de SMX. Segon semestre 09/10 .
 • Professor col.laborador al mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa de SMX. Primer semestre 10/11
 • Professor col.laborador al mòdul 1: Implantació de Sistemes Operatius d'ASIX. Segon semestre 10/11
 • Professor col.laborador al mòdul 1: Implantació de Sistemes Operatius d'ASIX. Primer semestre 11/12

Col.laboració en projectes curriculars i de QiMC:

 • PQiMC 2008/09: Introducció a la gestió en un centre educatiu basada en les metodologies de la Qualitat.Xarxa Q12 . 75 hores. Montmeló.
 • Grup de Treball per desenvolupar el projecte de Semipresencialitat. IES Nicolau Copèrnic. Terrassa
 • La nova FP segons la LOE. Implicacions en el cicle formatiu de Sistemes microinformàtics i xarxes . Maig 2009
 • Grup de treball de ICE sobre programació LOE.
 • Moodle DGEPAE. Desenvolupament d'una plataforma per la realització de proves online a col.lectius singulars (2009)
 • Grup de treball sobre competències en la familia informàtica (2009-10) - 60 hores
 • Moodle DGEPAE II. Coordinació d'una plataforma per la realització de proves online a col.lectius singulars (2010)
 • Organització curricular CCFFGS LOE (ASIX-DAM-DAW). Abril 2012
 • Col.laboració en la posada en marxa del portal: Orientat.cat per al PIFP ( Projecte d'integració de la FP) 2009
 • Moodle DGFPIERE III. Coordinació d'una plataforma per la realització de proves online a col.lectius singulars (2011-12)

Cursos impartits:

 • Interculturalitat i Noves tecnologies. 2006-2007. Cursos per un total de 120 hores per al Projecte de Creu Roja Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa .
 • Curs d'administració de Moodle. 18 hores. Serveis territorials VO per als CRPs del Vallès Occidental.Maig 2007
 • Curs de la plataforma Moodle. 13 hores. CFA Anna Murià (Terrassa). Maig 2007
 • Curs de tecnologies TIC aplicades a l'educació. 24 hores. INS Nicolau Copèrnic. Novembre 2008
 • Taller: Introducció a Moodle. 5 hores. CRP Vallés Occidental VI. Ripollet. Novembre 2008
 • Curs de Iniciació a Moodle. 15 hores. INS Monserrat Mirò de Montcada i Reixach. Desembre 2008
 • Administració de Xarxes. Curs  de Formació Ocupacional de 434 hores. Impartides 100 hores de la part corresponent a Sistemes Operatius. Febrer 2009.
 • Curs d'introducció al Sistema operatiu Linux. 30 hores. SOC/INTA. Terrassa. Juliol 2009.
 • Formació bàsica en les TAC. 15 hores. INS Estela Ibèrica ( Sta Perpètua de Mogoda). Abril 2009
 • Ponència: Seguretat amb Ubuntu. Install Party Ubuntu. Terrassa. Maig 2009
 • Google docs, Mapes conceptuals, Wikis, Blocs, Escriptoris virtuals, eXe learning / Ardora. 30 hores. CFA Anna Murià (Terrassa). Abril 2009
 • Sistemes microinformàtics i xarxes. Acollida al cicle formatiu (versió LOE). 15 hores. Girona. Juliol 2009
 • Tecnologies TIC al centre. 12 hores. IES Nicolau Copèrnic (Terrassa). Octubre 2009
 • Curs Moodle. CRP Ripollet. 15 hores. Novembre 2009
 • Curs Moodle. INS Palau Ausit (Ripollet). 30 hores. Gener 2010.
 • Curs Moodle. INS Can Mas (Ripollet). 15 hores. Març 2010.
 • Intraweb als centres. INS Montserrat Mirò ( Montcada). 15 hores. Abril 2010.
 • Programació LOE. ICE-UPC Barcelona 20 hores. Juny 2010
 • Acollida al nou CF ASIX. Hospitalet del Llobregat. Juliol 2010
 • Formació ocupacional. Curs: Instal.lació i administració de xarxes.  Foment de Terrassa ( 50 hores) Octubre 2010
 • Formació ocupacional. Curs: Sistemes Operatius. Foment de Terrassa ( 50 hores) Novembre 2010
 • Programació en els cicles formatius model LOE (Família d'Informàtica). ICE UPC. Curs semipresencial.
 • Educat 1x1. INS Nicolau Copèrnic. Terrassa
 • Formació a centre TIC-TAC .Ins Can Mas. Març 2011
 • Moodle. Ins La Ferreria. Abril 2011
 • Formació TAC. Ins Lluis Companys. Gener 2011
 • Creació d'una xarxa social wiki. Escola LA Ginesta. Abril 2012
 • Taller eines Google. CRP Ripollet Montcada Maig 2012
 • Moodle. INS Montserrat Miró Maig 2012

Jornades i seminaris

 • II Jornada Tècnica d'Informàtica de Catalunya . Cornellà del Llobregat. Juny 2007
 • IOC, present i futur. Nous entorns d'E-Learning. Juny 2007
 • VIII Jornada de qualitat. Desembre 2008
 • Transferència de bones pràctiques. Programari de suport a la gestió. Girona. Març 2009
 • Jornada sobre el Projecte Heura. Sant Cugat del Vallès. MArç 2009
 • Jornada de formació de formadors de la nova FP. Barcelona. Maig 2008
 • Ubuntu Install. Presentació Ubuntu 9.04 . Ponent: Gestio de còpies de seguretat
 • III Jornada Tècnica d'Informàtica de Catalunya . Cornellà del Llobregat. Juny 2009
 • Jornada de formadors de programació a la FP segons model LOE. UAB. Setembre 2009
 • IX Jornada de qualitat. Hotel Serhs. UAB. Novembre 2009
 • Transferència de bones pràctiques. Programari de suport a la gestió. Reus. Març 2010
 • Jornada de presentació del programari educatiu Linux professional Institut (LPI) a Catalunya: Barcelona. Març 2010
 • Jornada Projecte EduCAT 1X1 al Vallès Occidental. Març 2010
 • X Jornada de qualitat. Hotel Serhs. UAB. Novembre 2010
 • Ubuntu Install. Presentació Ubuntu 12.04. Ponent: Una mic amés enllà de la instal.lació bàsica
 • Ubuntu Install. Presentació Ubuntu 12.04. Ponent: Gestió de les còpies de seguretat
 • Jornada de direcció de projectes. 2011/12

Certificats d'innovació

 • Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2006-2010). Curs 2006/07
 • Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2006-2010). Curs 2007/08
 • Projecte de Qualitat i millora (2008-2009)
 • Semipresencial en els ensenyaments de formació professional (2008-2009)
 • Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2008-2009)
 • Projecte de Qualitat i millora (2009-2010)
 • Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2009-2010)
 • Projecte de Qualitat i millora (2010-2011)
 • Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2010-2011)
 • Programa Experimental Qualifica't (2009-2010)
 • Programa Experimental Qualifica't (2010-2011)

* Gairebé tots els items del CV tenen la seva corresponent certificació

 

 

Impulsat per Drupal, un sistema de gestió de continguts de programari lliure.